شادباش نوروز

در زمهریر زمستان ها،

خسته از هجوم گجسته ی بی رحم ها ماندیم؛

شمشیرها را خون دادیم اما،

ماندیم؛

فتح الفتوح شدیم اما،

ماندیم و در این ماندن ها نوروز با ما بود آنچنان که هنوز هم هست؛

شمیم این رفیق کهن نوشتان باد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.