امیرپویارشیدی در بیست و چهارم بهمن ماه هزاروسیصدوپنجاه و هفت در شهرستان نهاوند متولد شده و تا پایان دوره متوسطه در همان شهرستان تحصیل نموده است. پس از اخذ دیپلم تجربی و گذراندن خدمت سربازی در لشکر ۹۲ زرهی خوزستان، در زادگاه خود و در مزرعه موروثی به کشاورزی مشغول می شود،پس از گذشت سالیان، مجددا به تحصیل روی آورده و در سال ۱۳۸۷ در رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز همدان (مقطع کارشناسی) دانشجو می شود. دوسال بعد یعنی در سال ۱۳۸۹ جهت آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی به عنوان دانشجوی سال آخر ثبت نام کرده و در آزمون همان سال شرکت می نماید، در آن رشته به عنوان دانشجوی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته می شود. نهایتا در سال ۱۳۹۰ ضمن دانش آموخته شدن در مقطع کارشناسی، در دانشگاه اخیرالاشاره ثبت نام کرده و به تهران نقل مکان می نماید ودر همان سال در آزمون وکالت قبول شده و بعد از کارآموزی و قبولی در اختبار به عنوان وکیل پایه یک دادگستری مشغول به کار می گردد، از طرفی پس از طی دوره ارشد در دوره روزانه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ملی مازندران پذیرفته می شود.

نامبرده رتبه ۵۷ آزمون سراسری کارشناسی ارشد، رتبه ۶۷ آزمون سراسری دکتری و رتبه ۶ آزمون کانون وکلای مرکز را در کارنامه دارد.

[teammember phone=”25000000″ name=”همکار ۲” email=”h2@yahoo.com” urlcaption=”مشاور – کارشناس مدیریت” photo=”https://vakilweb.com/wp-content/uploads/2014/11/aks.png”][tmsocbutton tmicon=”google-plus” tmlink=”” /][tmsocbutton tmicon=”facebook” tmlink=”” /][/teammember]

[teammember phone=”200000″ name=”همکار ۱” email=”h@yahoo.com” urlcaption=”همکار پرونده ها – کارشناس حقوق” photo=”https://vakilweb.com/wp-content/uploads/2014/11/aks.png”][tmsocbutton tmicon=”google-plus” tmlink=”” /][tmsocbutton tmicon=”facebook” tmlink=”” /][/teammember]