۱۰۵۴۱۹۶۷_۳۷۵۷۹۶۵۳۲۵۷۴۴۱۹_۶۶۲۵۸۹۵۳۰۰۸۰۳۴۰۰۸_nکتاب شعرگُرده های زخم

چاپ آرنا ۱۳۹۲

تهیه کتاب

 

 

 

 

 

 

 

آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

جهت دریافت اصل تحقیق به کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مراجعه بفرمایید و چکیده را از لینک زیر دانلود نمایید.

چکیده

 

مقاله

جرم و فلسفه جرم انگاری کیفری

دریافت مقاله ماهیت جرم و فلسفه جرم انگاری

 

 

مقاله
صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 
چکیده
برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون‌گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین‌باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده‌ موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی‌توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون‌رفت از این مشکل پیدا نمی‌شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان‌بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به‌واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.
کلیدواژه‌ها
امور و دعاوی خانوادگی؛ تفسیرهرمنوتیک؛ تفسیرلفظی؛ دادگاه اختصاصی؛ قانون حمایت خانواده

برای دریافت اصل مقاله به فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی و به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

 

امیر پویا رشیدی

 

 

کتاب شعر 

بارانِ پس از تو

 

برای تهیه کتاب به نشانی زیر مراجعه کنید

انتشارات نسل روشن

 

		

[row]

[row]

[row]

 

[one_half][/one_half]

امیر پویا رشیدی

وکیل پایه یک دادگستری
		

[row]

[row]

[row]

 

[one_half][/one_half]

وکیلامیر پویا رشیدی

وکیل پایه یک دادگستری
		

[row]

[row]

[row]

 

[one_half][/one_half]