چک

قانون اصلاح قانون صدور چک

استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …

قانون اصلاح قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

نقدی بر قانون اصلاح قانون صدور چک

نقدی بر قانون اصلاح قانون صدور چک قانون صدور چک فعلی از زمان تصویب یعنی ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ تا کنون دو بار اصلاح گردیده اما به­نظر نمی­رسد توانسته باشد به شایستگی نیازهای مردم و یا بازار را تامین کند، اولین اصلاحات در سال ۱۳۷۲ و دومین تغییرات در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت؛ در روزهای اخیر هم مجلس …

نقدی بر قانون اصلاح قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛