قانون اصلاح قانون صدور چک

استعلام:

آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟

پاسخ:

با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳ ) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از جمله مقررات ماده۳ این قانون، نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۷/۹۸/۱۶۶۵

شماره پرونده: ۱۶۶۵-۲۶-۹۸ح

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *