وجه التزام

نمونه رای داوری

خواهان داوری:   شرکت شیر *** با نمایندگی آقایان مرتضی *** و فضل الله *** به نشانی تهران *** خوانده داوری:  آقای امیر *** فرزند **۸ با شماره ملی *** به نشانی گیلان رشت *** خواسته: مطالبه مبلغ ۴۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از باب سه فقره چک خسارات تاخیر تادیه قانونی و خسارت تاخیرتادیه قراردادی چک­های مذبور مبلغ …

نمونه رای داوری خواندن بیشتر & raquo؛

رای وحدت رویه

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴ ۱۳۹۹/۶/۱۰ مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده ی وحدت رویه قضایی ردیف ۲۲/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۴-۱۳۹۹/۵/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور-غلامعلی صدقی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی …

رای وحدت رویه خواندن بیشتر & raquo؛

خسارت تأخیر پرداخت ثمن

شرح پرونده وکیل خواهان دادخواستی با این شرح که: « احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از خانم «خ – ا» به استحضار می رسانم برابر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱٫۱٫۲۹ که به پیوست تقدیم گردیده است موکل اینجانب یک واحد آپارتمانی را با خوانده محترم یعنی سرکارخانم «ز – ب» معامله می نماید. در قولنامه …

خسارت تأخیر پرداخت ثمن خواندن بیشتر & raquo؛

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده

گردشکار: خواهان مبلغ چهل و سه میلیون ریال را به عنوان  وجه التزام قراردادی ۴۶ روز تأخیردر تحویل یک واحد آپارتمانی از دونفرخواندگان پرونده که پیش فروشندگان آن واحد بوده اند مطالبه می کند، افزون بر آن خواستارمحکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه آن مبلغ وجه التزام هم می شوند،  خواندگان در جلسه دادرسی دفاع می …

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده خواندن بیشتر & raquo؛

وجه التزام

وجه التزام قراردادی از مهمترین مباحث حقوق قراردادهاست که امروزه در حقوق اغلب کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است و راهکاری مناسب جهت الزام اشخاص به انجام تعهدات است. در حقوق کشور ما هم بواسطه ماده ۲۳۰ قانون مدنی به این تاسیس معقول و مشروع تصریح گردیده است. این عمل به تقلید از قانون مدنی …

وجه التزام خواندن بیشتر & raquo؛