اجاره

مطالبه ودیعه

  چکیده  موجر مکلف به تادیه ودیعه دریافتی و خسارت تاخیر تادیه وارد بر آن است.   شرح پرونده: خواهان پرونده مدعی است که ملکی را از شخصی اجاره نموده است پس از مضی مدت اجاره بر تمدید آن توافق نموده اند اما اصل اجاره نامه ها در ید موجر مانده است، در پرونده های …

مطالبه ودیعه خواندن بیشتر & raquo؛

چگونه یک قرارداد اجاره ملک مسکونی تنظیم کنیم؟

    در قدم اول به منظور تنظیم و یا امضای هر قراردادی توصیه می شود به متخصصین امر، یعنی یک حقوق دان مراجعه شود، هیچ گاه یک شخص ولو اینکه خود دارای مدارک معتبر دانشگاهی در دیگر رشته ها باشد، نباید فریفته ی خود گردد و بپندارد هر آنچه را می انگارد و امضاء …

چگونه یک قرارداد اجاره ملک مسکونی تنظیم کنیم؟ خواندن بیشتر & raquo؛

اجاره در قانون مدنی

  فصل چهارم – در اجاره ماده۴۶۶- اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. ماده۴۶۷- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد. مبحث اول – در اجاره اشیاء ماده۴۶۸- در اجاره …

اجاره در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

شرایط ثبوت حق کسب وپیشه

اصولا حق کسب یا پیشه یا تجارت تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، در اصل قانون مزبور تطابقی با مقررات شرعی ندارد ولی به علت رعایت ملاحظاتی درخصوص احترام به حق مکتسب و حفظ نظم اجتماع حتی بعداز انقلاب هم عملاً اعمال مقررات این قانون تعطیل نشد تا اینکه در سال …

شرایط ثبوت حق کسب وپیشه خواندن بیشتر & raquo؛