قانون مالیات های مستقیم

مالیات تجدید ارزیابی

شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره(۱) ماده(۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-مصوب۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره ۵۴/۱۴۹۰۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

مالیات تجدید ارزیابی خواندن بیشتر & raquo؛

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۵ /۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح …

هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواندن بیشتر & raquo؛

درخواست اصلاح قانون مالیات های مستقیم

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی با سلام احتراما به استحضار می رسانم که یکی از مهمترین حقوق شهروندان که هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است حق آنان در برخورداری از خدمات وکیل دادگستری است؛ ارزشمندی حضور به موقع و کارآمد …

درخواست اصلاح قانون مالیات های مستقیم خواندن بیشتر & raquo؛