ترخیص کالا

آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی

شماره: ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹   پیوست:   وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۱۶۴)قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی   بخش …

آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی خواندن بیشتر & raquo؛

قانون امورگمرکی

قانون امور گمرکی شماره۵۷۴۴۵/۳۷۳ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۶۴۵۷۲/۴۳۱۷۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه …

قانون امورگمرکی خواندن بیشتر & raquo؛