تصویب نامه در خصوص واردات خودرو

شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ ه

تاریخ ۳/۶/۰۱

تصویب نامه در خصوص واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  1. واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو (فوب) است.

تبصره۱- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره۲-ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

  • خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه ای تامین نماید که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش می باشد.
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو)، ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
  • واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود.
  • واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
  • سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو است.
  • منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می نماید.
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه نماید.
  • معاون اول رئیس جمهور-محمد مخبر

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.