حقوق خانواده

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ رای هیات عمومی نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ _  ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده …

هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواندن بیشتر & raquo؛

بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا

شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰                                                                           ۲۲/۷/۱۳۹۷ بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در …

بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا خواندن بیشتر & raquo؛

نفقه اقارب در قانون مدنی

  فصل اول – در الزام به انفاق ماده ۱۱۹۵ احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود. ماده ۱۱۹۶ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. …

نفقه اقارب در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

ولایت درقانون مدنی

  باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری ماده ۱۱۸۰ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد …

ولایت درقانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

حضانت در قانون مدنی

 . باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ماده ۱۱۶۹ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در …

حضانت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

نسب درقانون مدنی

کتاب هشتم – در اولاد باب اول – در نسب ماده ۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. ماده ۱۱۵۹ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به …

نسب درقانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

طلاق در قانون مدنی

  فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در کلیات ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ماده ۱۱۳۴ طلاق …

طلاق در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

فسخ نکاح درقانون مدنی

  باب دوم – در انحلال عقد نکاح ماده ۱۱۲۰ عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح ماده ۱۱۲۱ جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل …

فسخ نکاح درقانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

مهر در قانون مدنی

  فصل هفتم – در مهر ماده ۱۰۷۸ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۷۹ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد. ماده ۱۰۸۰ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ماده ۱۰۸۱ اگر در عقد نکاح شرط …

مهر در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

وکالت در نکاح در قانون مدنی

  فصل پنجم – وکالت در نکاح ماده ۱۰۷۱ هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. ماده ۱۰۷۲ در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. ماده ۱۰۷۳ …

وکالت در نکاح در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛