جرم و فلسفه جرم انگاری کیفری

 

چکیده:

از مهمترین موضوعاتی که در فرهنگ ما مغفول مانده و عنایت کافی به آن نشده است، ماهیت جرم کیفری و فلسفه کیفر است، اغلب مردم و حتی حقوق­دان ­ها می­پندارند همین که مجالس قانون­گذاری برای رفتاری مجازات درنظر­گرفت، آن رفتار جرم کیفری است! همین باور سبب می ­شود در مواردی قانون­ گذاران خود، به حقوق شهروندان تجاوز کنند، لذا در این مختصر کوشش شد تا با بازتعریف جرم کیفری و همچنین گفتگو از فلسفه جزادهی، راهی گشوده شود به روزی که در آن، تصمیم­ گیران و آنانی که در موردشان تصمیم گرفته می شود، با فهمی واحد به موضوع جرم و مجازات بنگرند، شایسته است با ژرف نگری بیشتر در این باره، قدمی در راه کاهش تورم کیفری و نیز صیانت از حقوق شهروندی برداشته شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، جرم مدنی، جرم ­انگاری

 

 

دریافت مقاله

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.