آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه

شماره ۳۵۵۲۲/ت۵۳۹۴۴ه                                                                             ۲۳/۳/۱۳۹۷

وزارت کشور – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیات وزیران در جلسه ۲۰/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵- که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، است:

الف – بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ب – کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه موتوری زمینی شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می گردد.

پ – کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.

ت – نوع: طبقه بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی.

ث – وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

ج – وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود.

چ – وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود و بر روی ریل حرکت می کند.

ح – ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن می باشد.

تبصره- ملاک تعهدات بیمه گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می باشد.

ماده۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توامان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.

تبصره- درخصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص می شود.

ماده۳- مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می باشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین می گردد:

الف – در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارت های صادره، برای همان وسیله نقلیه  (غیر از موتورسیکلت ) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می باشد.

ب – ظرفیت مجاز موتورسیکلت های دو چرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار)) جمعاً دو نفر و در موتور سیکلت های سه چرخ (دارای یدک پهلو(سایدکار))، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه می شود.

پ – ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین می شود:

  • وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (۵/۳) تن، جمعاً دو نفر.
  • وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از (۵/۳) تن، جمعاً سه نفر.

ماده۴- ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس ها و مینی بوس های درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین می شود.

ماده۵-  ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین می شود.

ماده۶- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ماموریت های نظامی، انتظامی و رزمایش می توانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.

ماده۷- سازمان مدیریت بحران کشور می تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *