وکیل

تأمین بودجه به منظور وکالت تسخیری

یکی از حقوقی که در قانون اساسی برای ملت ملحوظ گردیده است حق داشتن وکیل دادگستری به عنوان یک شخصیت غیردولتی و مستقل، اما مورد احترام است، به حکم عقل در استفاده از این حق نباید تفاوتی بین فقیر و غنی وجود داشته باشد، لذا مقنن در قوانین موضوعه نهاد وکالت تسخیری را پیش بینی …

تأمین بودجه به منظور وکالت تسخیری خواندن بیشتر & raquo؛

وکالت در قانون مدنی

فصل سیزدهم – در وکالت مبحث اول – در کلیاتماده۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. ماده۶۵۷- تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است . ماده۶۵۸- وکالت ایجابا” و قبولا” بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود. ماده۵۶۹- …

وکالت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛