اعتراض ثالث اجرایی

نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست.

شعبه صادرکننده ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران نکته اصلی: نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست. چکیده: در پرونده مورد بحث، شخصی به تبع امر کیفری وجه یک فقره چک را تحت عنوان خسارت ناشی از جرم مطالبه می نماید، دادگاه به محکومیت صادرکننده چک، حکم می دهد، …

نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست. خواندن بیشتر & raquo؛

اعتراض ثالث اجرایی

شرح پرونده: حکمی مبنی بر تحویل چند قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۴۰۵۵،۳۹۷۵،۴۰۲۰،۴۰۱۹ و غیره با مشخصات  مندرج در یک فقره قرارداد عادی که بین فروشنده وخریدار (خواهان وخوانده دعوای اصلی) تنظیم شده است، اصدار می یابد؛ قطعه ۴۰۵۵ اصلی که مورد حکم و معامله واقع شده است در مجاورت یک قطعه زمین به …

اعتراض ثالث اجرایی خواندن بیشتر & raquo؛