نوشتارها

بانک های خصوصی حق اقامه دعوا جهت وصول مطالبات خود را بواسطه معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها ندارند

یکی از موضوعاتی که امروزه معضل جامعه ایرانی شده است، بحث مطالبات معوقه بانک هاست، در واقع در یک دوره خاص با استفاده از افزایش بهای نفت، به عناوین مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات بانکی پرداخت شد، رقم بالای این مطالبات معوق، دولت مردان و مسئولین را به تکاپو انداخته است تا جهت …

بانک های خصوصی حق اقامه دعوا جهت وصول مطالبات خود را بواسطه معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها ندارند خواندن بیشتر & raquo؛

هزینه دادرسی اعتراض به قرارهای صادره از دادسراها

در برخی از دادسراهای کشور دستور داده شده است که از معترضین به قرارهای دادسرا مبالغی را تحت عنوان هزینه دادرسی اعتراض به قرار اخذ کنند، این درصورتی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین مجوزی داده نشده است، در واقع دولت به مفهوم عام، برای انجام خدمات حاکمیتی خود اجازه گرفتن …

هزینه دادرسی اعتراض به قرارهای صادره از دادسراها خواندن بیشتر & raquo؛

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده

گردشکار: خواهان مبلغ چهل و سه میلیون ریال را به عنوان  وجه التزام قراردادی ۴۶ روز تأخیردر تحویل یک واحد آپارتمانی از دونفرخواندگان پرونده که پیش فروشندگان آن واحد بوده اند مطالبه می کند، افزون بر آن خواستارمحکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه آن مبلغ وجه التزام هم می شوند،  خواندگان در جلسه دادرسی دفاع می …

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده خواندن بیشتر & raquo؛

وجه التزام

وجه التزام قراردادی از مهمترین مباحث حقوق قراردادهاست که امروزه در حقوق اغلب کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است و راهکاری مناسب جهت الزام اشخاص به انجام تعهدات است. در حقوق کشور ما هم بواسطه ماده ۲۳۰ قانون مدنی به این تاسیس معقول و مشروع تصریح گردیده است. این عمل به تقلید از قانون مدنی …

وجه التزام خواندن بیشتر & raquo؛

مهلت تجدیدنظرخواهی پس از ابلاغ به وکیل

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد یکی از مهمترین موضوعاتی که در دادرسی حقوقی کشور ما، از پیچیدگی بسیار برخوردار است و هنوز بسیاری از ویژگی های آن حتی برای متخصصین روشن نشده است بحث نحوه دخالت وکیل دادگستری است. علت این امر به عقیده بنده تشابه اسمی این نهاد با …

مهلت تجدیدنظرخواهی پس از ابلاغ به وکیل خواندن بیشتر & raquo؛

قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال …

قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

بزه ارتباط نامشروع و بزه عمل منافی عفت

ارتباط نامشروع «ارتباط نامشروع یا اعمال منافی عفت مادون زنا» از آنجا که انسان از برخی از دوستان در مواجه با چنین پرونده هایی دلخون می شود ناچار به درد دل مجازی روی می آورد تا شاید نظری اشتباه وی را برایش تشریح کند و با در اشتباه دیدن خویش آرام گیرد و حس نکند …

بزه ارتباط نامشروع و بزه عمل منافی عفت خواندن بیشتر & raquo؛

تغییر نام

تغییرنام برخی از احکام دادگاه ها همانند برخی از اشعار زیبا، دوست داشتنی و مفرح است. آنجایی که مشاهده می شود یک مجموعه اعم از قاضی، وکیل، ضابطین و کارمندان دفتری و غیره همه با هم تلاش کرده و دادرسی عادلانه ای را برقرار و پوسته زشت جهالت و کوته بینی را شکافته و هسته …

تغییر نام خواندن بیشتر & raquo؛