نوشتارها

قانون صدور چک

قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال …

قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

بزه ارتباط نامشروع و بزه عمل منافی عفت

ارتباط نامشروع «ارتباط نامشروع یا اعمال منافی عفت مادون زنا» از آنجا که انسان از برخی از دوستان در مواجه با چنین پرونده هایی دلخون می شود ناچار به درد دل مجازی روی می آورد تا شاید نظری اشتباه وی را برایش تشریح کند و با در اشتباه دیدن خویش آرام گیرد و حس نکند …

بزه ارتباط نامشروع و بزه عمل منافی عفت خواندن بیشتر & raquo؛

تغییر نام

تغییرنام برخی از احکام دادگاه ها همانند برخی از اشعار زیبا، دوست داشتنی و مفرح است. آنجایی که مشاهده می شود یک مجموعه اعم از قاضی، وکیل، ضابطین و کارمندان دفتری و غیره همه با هم تلاش کرده و دادرسی عادلانه ای را برقرار و پوسته زشت جهالت و کوته بینی را شکافته و هسته …

تغییر نام خواندن بیشتر & raquo؛