تأمین بودجه به منظور وکالت تسخیری

یکی از حقوقی که در قانون اساسی برای ملت ملحوظ گردیده است حق داشتن وکیل دادگستری به عنوان یک شخصیت غیردولتی و مستقل، اما مورد احترام است، به حکم عقل در استفاده از این حق نباید تفاوتی بین فقیر و غنی وجود داشته باشد، لذا مقنن در قوانین موضوعه نهاد وکالت تسخیری را پیش بینی نموده است، از طرفی کار انسان مال او محسوب شده و محترم است، پس وکیل دادگستری هم که به دفاع از حقوق اشخاص برمی خیزد باید پاداش کار خویش را دریافت نماید، اما در جایی که موکل توان مالی ندارد دولت می بایست پشتیبانی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه اخیراً در توافقی که بین کانون وکلای مرکز و قوه قضاییه صورت گرفته است، مقدمات این امرحاصل شده و اگرچه مبلغ مقرر کفاف هزینه های وکیل را نمی دهد اما امیداست با همین اقدام مثبت، شاهد خدمت رسانی حقوقی بهینه و بدون تبعیض در جامعه باشیم.

منبع خبر

پیش بینی بودجه در مورد پرداخت حق الوکاله وکیل تسخیری

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.