ودیعه

مطالبه ودیعه

  چکیده  موجر مکلف به تادیه ودیعه دریافتی و خسارت تاخیر تادیه وارد بر آن است.   شرح پرونده: خواهان پرونده مدعی است که ملکی را از شخصی اجاره نموده است پس از مضی مدت اجاره بر تمدید آن توافق نموده اند اما اصل اجاره نامه ها در ید موجر مانده است، در پرونده های …

مطالبه ودیعه خواندن بیشتر & raquo؛

ودیعه در قانون مدنی

فصل نهم – در ودیعه مبحث اول- در کلیاتماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. ماده۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد. ماده۶۰۹- کسی …

ودیعه در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛