وجه التزام قراردادی

خسارت تأخیر پرداخت ثمن

شرح پرونده وکیل خواهان دادخواستی با این شرح که: « احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از خانم «خ – ا» به استحضار می رسانم برابر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱٫۱٫۲۹ که به پیوست تقدیم گردیده است موکل اینجانب یک واحد آپارتمانی را با خوانده محترم یعنی سرکارخانم «ز – ب» معامله می نماید. در قولنامه …

خسارت تأخیر پرداخت ثمن خواندن بیشتر & raquo؛

وجه التزام

وجه التزام قراردادی از مهمترین مباحث حقوق قراردادهاست که امروزه در حقوق اغلب کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است و راهکاری مناسب جهت الزام اشخاص به انجام تعهدات است. در حقوق کشور ما هم بواسطه ماده ۲۳۰ قانون مدنی به این تاسیس معقول و مشروع تصریح گردیده است. این عمل به تقلید از قانون مدنی …

وجه التزام خواندن بیشتر & raquo؛