وجه التزام

خسارت تأخیر پرداخت ثمن

شرح پرونده وکیل خواهان دادخواستی با این شرح که: « احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از خانم «خ – ا» به استحضار می رسانم برابر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱٫۱٫۲۹ که به پیوست تقدیم گردیده است موکل اینجانب یک واحد آپارتمانی را با خوانده محترم یعنی سرکارخانم «ز – ب» معامله می نماید. در قولنامه …

خسارت تأخیر پرداخت ثمن خواندن بیشتر & raquo؛

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده

گردشکار: خواهان مبلغ چهل و سه میلیون ریال را به عنوان  وجه التزام قراردادی ۴۶ روز تأخیردر تحویل یک واحد آپارتمانی از دونفرخواندگان پرونده که پیش فروشندگان آن واحد بوده اند مطالبه می کند، افزون بر آن خواستارمحکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه آن مبلغ وجه التزام هم می شوند،  خواندگان در جلسه دادرسی دفاع می …

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده خواندن بیشتر & raquo؛

وجه التزام

وجه التزام قراردادی از مهمترین مباحث حقوق قراردادهاست که امروزه در حقوق اغلب کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است و راهکاری مناسب جهت الزام اشخاص به انجام تعهدات است. در حقوق کشور ما هم بواسطه ماده ۲۳۰ قانون مدنی به این تاسیس معقول و مشروع تصریح گردیده است. این عمل به تقلید از قانون مدنی …

وجه التزام خواندن بیشتر & raquo؛