تصرف عدوانی

تصرف عدوانی حقوقی

  شرح پرونده: خواهان ها به موجب یک قرارداد عادی مشارکت عمارت مسکونی خود را در اختیار دونفر از سه خوانده قرار می دهند تا ضمن تجمیع عرصه آن عمارت با ملک همسایه نسبت به ساخت یک مجتمع بیست واحدی اقدام و واحدهای احداثی رابه ترتیب مقرر تقسیم و تملیک نمایند، در قراردادمزبور شرط داوری …

تصرف عدوانی حقوقی خواندن بیشتر & raquo؛

تصرف عدوانی (کیفری)

شرح پرونده در یکی از شهرستان ها پروژه ای با موضوع ساخت و تکمیل پایانه مسافربری در حال اجراست، پایانه مزبور در کنار یک بلوار ۴۵ متری قرار دارد که یک پلاک با میدان و یک پلاک با بلوار ۴۵ متری دیگر فاصله دارد، خروج خودروها از یک درب موجب ترافیک خواهد بود، همچنین برای …

تصرف عدوانی (کیفری) خواندن بیشتر & raquo؛