تخلیه عین مستاجره

صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه

چکیده: رای تخلیه عین مستاجره ای که تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است، صادر می گردد، قبل از تودیع مبلغ حق مزبور دادگاه اجراییه صادر می نماید، بعد از مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبلغ مقرر به حساب دادگستری واریز می گردد و پرونده اجرایی تشکیل می شود، متعاقب …

صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه خواندن بیشتر & raquo؛

چگونه یک قرارداد اجاره ملک مسکونی تنظیم کنیم؟

    در قدم اول به منظور تنظیم و یا امضای هر قراردادی توصیه می شود به متخصصین امر، یعنی یک حقوق دان مراجعه شود، هیچ گاه یک شخص ولو اینکه خود دارای مدارک معتبر دانشگاهی در دیگر رشته ها باشد، نباید فریفته ی خود گردد و بپندارد هر آنچه را می انگارد و امضاء …

چگونه یک قرارداد اجاره ملک مسکونی تنظیم کنیم؟ خواندن بیشتر & raquo؛