نقد آراء

نمونه رأی داوری

بدینوسیله در مورخه ۲۸/۰۹/۱۳۹۴  پرونده به تصدی اینجانب امیرپویارشیدی داور معرفی شده توسط احدی از طرفین با موضوع اختلاف بین شرکت ******  به شماره ثبت ****  به نشانی ********** به نمایندگی آقای ******* به عنوان یک طرف ترافع و آقای ****** فرزند ****** به نشانی ********** با نمایندگی آقای ****** به عنوان طرف دیگر ترافع، …

نمونه رأی داوری خواندن بیشتر & raquo؛

اجرت المثل ایام تصرف

وکلای محترم و مع الواسطه خواهان دادخواستی به خواسته: «محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مقدارسهم موکل(سه دانگ) از تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۸ لغایت صدورحکم وکلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله» با این شرح که: «موکل مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ………. بخش ۱۰ تهران می باشد …

اجرت المثل ایام تصرف خواندن بیشتر & raquo؛

تجویز طلاق به درخواست زوجه

  شرح پرونده: خواهان با این شرح که زوجه ی شرعی و قانونی خوانده هستم اما نامبرده علاوه بر اینکه نفقه پرداخت نمی کند با اینجانب سوء رفتار دارد، دادخواستی را تقدیم دادگستری محل زندگی خود یعنی تهران می نماید، پس از تشکیل جلسه دادرسی وکیل خواهان ابراز می دارد با توجه به آراء کیفری …

تجویز طلاق به درخواست زوجه خواندن بیشتر & raquo؛

در واخواهی اصل بر عدم آگاهی است

      شرح پرونده: خواهان بدوی بواسطه دادخواست تقدیمی وجهی را از خوانده مطالبه می کند، جلسه دادرسی تعیین و وقت دادرسی به نشانی طرفین ابلاغ قانونی می گردد، در جلسه دادرسی خوانده حضور نیافته و نمی تواند از خویش دفاع کند لذا دادگاه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:   …

در واخواهی اصل بر عدم آگاهی است خواندن بیشتر & raquo؛

خسارت تأخیر پرداخت ثمن

شرح پرونده وکیل خواهان دادخواستی با این شرح که: « احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از خانم «خ – ا» به استحضار می رسانم برابر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱٫۱٫۲۹ که به پیوست تقدیم گردیده است موکل اینجانب یک واحد آپارتمانی را با خوانده محترم یعنی سرکارخانم «ز – ب» معامله می نماید. در قولنامه …

خسارت تأخیر پرداخت ثمن خواندن بیشتر & raquo؛

بانک های خصوصی حق اقامه دعوا جهت وصول مطالبات خود را بواسطه معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها ندارند

یکی از موضوعاتی که امروزه معضل جامعه ایرانی شده است، بحث مطالبات معوقه بانک هاست، در واقع در یک دوره خاص با استفاده از افزایش بهای نفت، به عناوین مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات بانکی پرداخت شد، رقم بالای این مطالبات معوق، دولت مردان و مسئولین را به تکاپو انداخته است تا جهت …

بانک های خصوصی حق اقامه دعوا جهت وصول مطالبات خود را بواسطه معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها ندارند خواندن بیشتر & raquo؛

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده

گردشکار: خواهان مبلغ چهل و سه میلیون ریال را به عنوان  وجه التزام قراردادی ۴۶ روز تأخیردر تحویل یک واحد آپارتمانی از دونفرخواندگان پرونده که پیش فروشندگان آن واحد بوده اند مطالبه می کند، افزون بر آن خواستارمحکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه آن مبلغ وجه التزام هم می شوند،  خواندگان در جلسه دادرسی دفاع می …

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده خواندن بیشتر & raquo؛

تغییر نام

تغییرنام برخی از احکام دادگاه ها همانند برخی از اشعار زیبا، دوست داشتنی و مفرح است. آنجایی که مشاهده می شود یک مجموعه اعم از قاضی، وکیل، ضابطین و کارمندان دفتری و غیره همه با هم تلاش کرده و دادرسی عادلانه ای را برقرار و پوسته زشت جهالت و کوته بینی را شکافته و هسته …

تغییر نام خواندن بیشتر & raquo؛