نقد آراء

اعلام بطلان معامله

چکیده: در پرونده ای با موضوع تایید بطلان معامله دادگاه بدوی ظاهر قرارداد را دلیل صحت آن دانسته و خواهان را محکوم  می نماید، پس از فرجام خواهی شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را کافی ندانسته و بررسی دقیق موضوع بعلاوه اجابت درخواست کشف دلیل را تکلیف دادگاه به حساب آورده و رای فرجام …

اعلام بطلان معامله خواندن بیشتر & raquo؛

سوابق بیمه ای

چکیده: در مواردی که بر اساس رای قطعی هیات های موضوع قانون کار رابطه کارفرما و کارگری احراز شده باشد، سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آن آرا و احتساب سوابق بیمه ای است. شرح پرونده برابر آرای صادره از هیات های موضوع قانون کار کارفرمایی مکلف به پرداخت حق بیمه مدت کار می …

سوابق بیمه ای خواندن بیشتر & raquo؛

نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست.

شعبه صادرکننده ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران نکته اصلی: نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست. چکیده: در پرونده مورد بحث، شخصی به تبع امر کیفری وجه یک فقره چک را تحت عنوان خسارت ناشی از جرم مطالبه می نماید، دادگاه به محکومیت صادرکننده چک، حکم می دهد، …

نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست. خواندن بیشتر & raquo؛

یک رای خوب

 چکیده: وکلای خواهان دادخواستی به خواسته الزام به ایفای تعهد و ابطال رای داور و غیره مطرح می نمایند، در متن دادخواست اشاره می کنند که موکل یک واحد آپارتمانی را از سازندگان یک مجتمع مسکونی خریداری نموده اند، سازندگان با مالکین قرارداد مشارکت داشته اند و در قرارداد مزبور شرط شده که ایشان تا …

یک رای خوب خواندن بیشتر & raquo؛

حق کسب و پپیشه

چکیده: سه شخص دولتی دعوایی را به خواسته تخلیه به جهت احداث بنای جدید علیه مستاجرِ دارای حق کسب و پیشه و تجارت یک واحد تجاری مطرح می نمایند، وکیل خواهان ها در جلسه اول ابراز می دارد که با توجه به قانون خاصی که وجود دارد جهت احداث بنای جدید کان لم یکن و …

حق کسب و پپیشه خواندن بیشتر & raquo؛

ترک انفاق

از آنجا که بنای بر تبلیغ نیست، و این بخش صرفاً به منظور نقد آراء طراحی گردیده است، تنها شرح پرونده هایی که در آن ها رای لهِ موکلین صادر گردیده نمایش داده نمی شود و به پرونده هایی هم که احکام بر خلاف استدلال به کار گرفته شده اصدار یافته است، پرداخته می شود؛ …

ترک انفاق خواندن بیشتر & raquo؛

صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه

چکیده: رای تخلیه عین مستاجره ای که تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است، صادر می گردد، قبل از تودیع مبلغ حق مزبور دادگاه اجراییه صادر می نماید، بعد از مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبلغ مقرر به حساب دادگستری واریز می گردد و پرونده اجرایی تشکیل می شود، متعاقب …

صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه خواندن بیشتر & raquo؛

صلاحیت شورا، دادخواست متقابل اعسار

در این پرونده باید به قوانین زمان تقدیم دادخواست توجه کرد، امروز هم مقررات مربوط به اعسار از پرداختِ محکوم به تغییر یافته است و هم اینکه قانون شوراهای حل اختلاف به گونه ای دیگر تصویب شده است، اما عدم توجه مراجع رسیدگی کننده به ایرادات طرح شده قابل تأمل است، اگر چه در این …

صلاحیت شورا، دادخواست متقابل اعسار خواندن بیشتر & raquo؛

اعتراض ثالث اجرایی

شرح پرونده: حکمی مبنی بر تحویل چند قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۴۰۵۵،۳۹۷۵،۴۰۲۰،۴۰۱۹ و غیره با مشخصات  مندرج در یک فقره قرارداد عادی که بین فروشنده وخریدار (خواهان وخوانده دعوای اصلی) تنظیم شده است، اصدار می یابد؛ قطعه ۴۰۵۵ اصلی که مورد حکم و معامله واقع شده است در مجاورت یک قطعه زمین به …

اعتراض ثالث اجرایی خواندن بیشتر & raquo؛

تصرف عدوانی (کیفری)

شرح پرونده در یکی از شهرستان ها پروژه ای با موضوع ساخت و تکمیل پایانه مسافربری در حال اجراست، پایانه مزبور در کنار یک بلوار ۴۵ متری قرار دارد که یک پلاک با میدان و یک پلاک با بلوار ۴۵ متری دیگر فاصله دارد، خروج خودروها از یک درب موجب ترافیک خواهد بود، همچنین برای …

تصرف عدوانی (کیفری) خواندن بیشتر & raquo؛