آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

شماره ۱۳۵۵۹۳/ت۵۷۲۹۱ه

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به پیشنهاد وزارت کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه چهلم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در خصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

ماده۱-در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 • وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 • سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها.
 • خانوار: فرد یا افرادی که بر اساس ضوابط مورد عمل در سازمان، به عنوان خانوار محسوب می شوند.
 • کمک حمایت معیشتی: وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ که مطابق با ضوابط این آیین نامه به خانوارهای هدف توسط وزارت یا سازمان پرداخت می شود.

ماده۲-کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند، تعلق می گیرد:

 • تعداد اعضای خانوار ۱ نفر، متوسط درآمد سالانه ۴۸۰ میلیون ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۲ نفر، متوسط درآمد سالانه ۶۰۰ میلیون ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۳ نفر، متوسط درآمد سالانه ۷۲۰ میلیون ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۴ نفر، متوسط درآمد سالانه ۸۴۰ میلیون ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۵ نفر و بیشتر، متوسط درآمد سالانه ۹۶۰ میلیون ریال

الف-خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب-خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در تهران و کلانشهرها و نه میلیارد (۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سایر شهرستان ها.

پ-خانوارهای دارای خودروی سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

ت-کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز.

ث-خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی داشته اند.

ج-گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

ماده۳-نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت ابلاغ می شود.

تبصره۱-میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص های مالی و یا میانگین برداشت شش ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار می باشد. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر موارد حمایتی بر اساس الگو (مدل) های مورد تایید وزارت به صورت ماشینی و بدون هرگونه مداخله انسانی در نتایج حاصله صورت می گیرد. مشاهده و بررسی اطلاعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

تبصره۲-کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸ه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ موظفند ظرف دو ماه تکلیف مذکور در آن ماده را اجرا نمایند.

ماده۴-چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می تواند هر سال یکبار درخواست رسیدگی نماید تا در مقاطع زمانی شش ماهه (خرداد و آذر ماه هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد.

تبصره-رسیدگی به درخواست متقاضیان کمک حمایت معیشتی در اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد.

ماده۵-دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می شود.

ماده۶-مبلغ کمک حمایت معیشتی مطابق جدول زیر به خانوارهای مشمول پرداخت می شود:

 • تعداد اعضای خانوار ۱ نفر، مبلغ پرداختی ماهانه ۵۵۰ هزار ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۲ نفر، مبلغ پرداختی ماهانه ۱٫۰۳۰ هزار ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۳ نفر، مبلغ پرداختی ماهانه ۱٫۳۸۰ هزار ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۴ نفر، مبلغ پرداختی ماهانه ۱٫۷۲۰ هزار ریال
 • تعداد اعضای خانوار ۵ نفر و بیشتر، مبلغ پرداختی ماهانه ۲٫۰۵۰ هزار ریال

ماده۷-دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند.

ماده۸-اعتبار لازم برای شناسایی جامعه هدف و اجرای این آیین نامه از محل اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها تامین خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *